Infiintata 2002

Actual Consulting SRL

Profesionalismul Calitatii

Scurt istoric

S.C. ACTUAL CONSULTING S.R.L. a fost infiintata in data de 5 noiembrie 2002, avand ca obiect de activitate “ servicii de consultanta pentru afaceri si management”. Societatea a cunoscut o dezvoltare continua datorita calitatii serviciilor prestate. An de an numarul portofoliului clientilor a crescut si s-au diversificat serviciile prestate acestora. In anul 2006 organizatia a beneficiat de un contract de finantare nerambursabila Phare 2003 pentru instruirea angajatilor din societatile comerciale privind Standardele Internationale de Contabilitate. Proiectul de grand a fost un succes, toate cheltuielile efectuate au fost declarate eligibile, iar fata de 80 de cursanti cati au fost cuprinsi in proiect s-au instruit 160.

Despre noi

Domeniul principal de activitate al SC ACTUAL CONSULTING SRL il reprezinta activitatea de consultanta pentru afaceri si management. Suntem o companie cu experienta care ofera clientilor sai servicii profesionale in domeniile: evaluari patrimoniale, analize economice, studii de fezabilitate, editura financiar - contabila, intocmire acte constitutive, majorari sau diminuari de capital social, fuziuni, lichidari, cursuri de initiere in Standarde Internationale de Contabilitate, seminarii fiscalitate si contabile, alte activitati prestate societatilor comerciale. Incepand cu anul 2009 suntem certificati in domeniul calitatii conform standardului SR EN ISO 9001: 2008 de catre ACS REgistrars

Servicii de management al firmei

Rezervari, denumiri societăţi comerciale, fuziuni, modificari acte constitutive

Consultanţă, management fiscal

Planuri de afaceri

Management al afacerii

Lichidarea societaţilor comerciale, asociaţii, fundaţii, PAS-uri, etc

Consultanţă privind investiţiile, achiziţiile

Lichidarea societaţilor comerciale, asociaţii, fundaţii, PAS-uri, etc.

Intocmirea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, majorări sau diminuări de capital social

Servicii privind relaţiile cu Oficiul Registrului Comerţului

Administrare societati, administrare judiciara

Servicii de audit intern/financiar

Evaluări patrimoniale

Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege

Consultanţă fiscală

Efectuarea de audit financiar

Evaluari de proprietati si firme

Studii de fezabilitate

Planuri de afaceri

Reprezentanţă fiscală

Alte servicii

Organizarea de cursuri de perfecţionare a pregatirii profesionale pentru iniţierea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Documentaţii complete privind fuziunea, dizolvarea, lichidarea societăţilor comerciale;

Publicitate; Editura financiar-fiscala

Întocmirea documentaţiei şi acordarea de consultanţă pentru granduri din fonduri ale instituţiilor publice( Fonduri structurale, ministere, autorităţi locale, fundaţii, etc)

Servicii complete de resurse umane